2009 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

2009

Informacje > Badania wody

Badania wody 2009

21.05.2009

Kudowa-Zdrój
ul. 1-go Maja
16

Kudowa-Zdrój
ul. Nad Potkiem 58

Jeleniów 30

Dopuszczalne
wartości
wskaźników

Badany parametr

Jednostka

Odczyn (pH)

-

8,00

7,56

8,07

6,5 - 9,5

Przewodność Elektryczna Właściwa (PEW)

µS/cm

248

212

243

< 2500

Mętność

NTU

0,09

0,29

0,07

< 1

Barwa

mgPt/dm3

< 5

< 5

< 5

< 15

Zapach

TON

1

1

1

1 - 5

Smak

TFN

1

1

1

1 - 8

Chlor wolny

mg/dm3

< 0,02

< 0,02

0,02

< 0,3

Amonowy jon

mg/dm3

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,5

Azotany (NO3)

mg/dm3

4,33

5,45

4,30

< 50

Azotyny (NO2)

mg/dm3

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,5

Liczba Clostridium perfingens

jtk/100m

0

0

0

0

Bakterie grupy coli

jtk/100m

0

0

0

0

Escherichia coli

jtk/100m

0

0

0

0

Enterokokoi kałowe

jtk/100ml

0

0

0

0

21.05.2009 r.

25.06.2009

Kudowa-Zdrój
ul. 1-go Maja
16

Kudowa-Zdrój
ul. Nad Potkiem 58

Jeleniów 30

Dopuszczalne
wartości
wskaźników

Badany parametr

Jednostka

Odczyn (pH)

-

7,92

7,72

7,99

6,5 - 9,5

Przewodność Elektryczna Właściwa (PEW)

µS/cm

245

205

248

< 2500

Mętność

NTU

0,36

0,64

0,22

< 1

Barwa

mgPt/dm3

< 5

< 5

< 5

< 15

Zapach

TON

1

1

1

1 - 5

Smak

TFN

1

1

1

1 - 8

Chlor wolny

mg/dm3

< 0,02

< 0,02

0,02

< 0,3

Amonowy jon

mg/dm3

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,5

Azotany (NO3)

mg/dm3

3,82

4,71

3,08

< 50

Azotyny (NO2)

mg/dm3

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,5

Liczba Clostridium perfingens

jtk/100m

0

0

0

0

Bakterie grupy coli

jtk/100m

0

0

0

0

Escherichia coli

jtk/100m

0

0

0

0

Enterokokoi kałowe

jtk/100ml

0

0

0

0

25.06.2009 r.

20.07.2009

Kudowa-Zdrój
ul. 1-go Maja
16

Kudowa-Zdrój
ul. Nad Potkiem 58

Jeleniów 30

Dopuszczalne
wartości
wskaźników

Badany parametr

Jednostka

Odczyn (pH)

-

7,75

7,58

7,84

6,5 - 9,5

Przewodność Elektryczna Właściwa (PEW)

µS/cm

209

182

223

< 2500

Mętność

NTU

0,30

0,92

0,41

< 1

Barwa

mgPt/dm3

< 5

< 5

< 5

< 15

Zapach

TON

1

1

1

1 - 5

Smak

TFN

1

1

1

1 - 8

Chlor wolny

mg/dm3

< 0,02

< 0,02

0,02

< 0,3

Amonowy jon

mg/dm3

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,5

Azotany (NO3)

mg/dm3

3,54

4,48

3,35

< 50

Azotyny (NO2)

mg/dm3

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,5

Liczba Clostridium perfingens

jtk/100m

0

0

0

0

Bakterie grupy coli

jtk/100m

0

0

0

0

Escherichia coli

jtk/100m

0

0

0

0

Enterokokoi kałowe

jtk/100ml

0

0

0

0

20.07.2009 r.

21.08.2009

Kudowa-Zdrój
ul. 1-go Maja
16

Kudowa-Zdrój
ul. Nad Potkiem 58

Jeleniów 30

Dopuszczalne
wartości
wskaźników

Badany parametr

Jednostka

Odczyn (pH)

-

7,79

7,52

7,67

6,5 - 9,5

Przewodność Elektryczna Właściwa (PEW)

µS/cm

249

239

252

< 2500

Mętność

NTU

0,22

0,25

0,17

< 1

Barwa

mgPt/dm3

< 5

< 5

< 5

< 15

Zapach

TON

1

1

1

1 - 5

Smak

TFN

1

1

1

1 - 8

Chlor wolny

mg/dm3

< 0,02

< 0,02

0,02

< 0,3

Amonowy jon

mg/dm3

0,20

< 0,05

< 0,05

< 0,5

Azotany (NO3)

mg/dm3

2,76

3,66

3,07

< 50

Azotyny (NO2)

mg/dm3

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,5

Liczba Clostridium perfingens

jtk/100m

0

0

0

0

Bakterie grupy coli

jtk/100m

0

0

0

0

Escherichia coli

jtk/100m

0

0

0

0

Enterokokoi kałowe

jtk/100ml

0

0

0

0

21.08.2009 r.

19.10.2009

Kudowa-Zdrój
ul. 1-go Maja
16

Kudowa-Zdrój
ul. Nad Potkiem 58

Jeleniów 30

Dopuszczalne
wartości
wskaźników

Badany parametr

Jednostka

Odczyn (pH)

-

8,01

7,71

8,01

6,5 - 9,5

Przewodność Elektryczna Właściwa (PEW)

µS/cm

277

228

269

< 2500

Mętność

NTU

0,42

0,49

0,40

< 1

Barwa

mgPt/dm3

< 5

< 5

< 5

< 15

Zapach

TON

1

1

1

1 - 5

Smak

TFN

2

1

1

1 - 8

Chlor wolny

mg/dm3

0,30

< 0,02

0,04

< 0,3

Amonowy jon

mg/dm3

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,5

Azotany (NO3)

mg/dm3

3,07

3,99

2,74

< 50

Azotyny (NO2)

mg/dm3

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,5

Liczba Clostridium perfingens

jtk/100m

0

0

0

0

Bakterie grupy coli

jtk/100m

0

0

0

0

Escherichia coli

jtk/100m

0

0

0

0

Enterokokoi kałowe

jtk/100ml

0

0

0

0

19.10.2009 r.
SANEPID decyzja
SANEPID decyzja
Wróć do spisu treści