2010 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

2010

Informacje > Badania wody

Badania wody 2010

29.01.2010

Kudowa-Zdrój
ul. 1-go Maja
16

Kudowa-Zdrój
ul. Nad Potkiem 58

Jeleniów 30

Dopuszczalne
wartości
wskaźników

Badany parametr

Jednostka

Odczyn (pH)

-

7,17

7,31

7,77

6,5 - 9,5

Przewodność Elektryczna Właściwa (PEW)

µS/cm

154

196

262

< 2500

Mangan (Mn)

mg/dm3

< 0,004

< 0,004

< 0,004

< 0,05

Żelazo (Fe)

mg/dm3

< 0,060

< 0,060

< 0,060

< 0,2

Mętność

NTU

0,37

0,44

0,43

< 1

Barwa

mgPt/dm3

< 5

< 5

< 5

< 15

Zapach

TON

1

1

1

1 - 5

Smak

TFN

1

1

1

1 - 8

Chlor wolny

mg/dm3

< 0,02

< 0,02

0,15

< 0,3

Amonowy jon

mg/dm3

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,5

Azotany (NO3)

mg/dm3

7,74

6,61

5,23

< 50

Azotyny (NO2)

mg/dm3

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,5

Liczba Clostridium perfingens

jtk/100m

0

0

0

0

Bakterie grupy coli

jtk/100m

0

0

0

0

Escherichia coli

jtk/100m

0

0

0

0

Enterokokoi kałowe

jtk/100ml

0

0

0

0

29.01.2010 r.

24.02.2010

Kudowa-Zdrój
ul. 1-go Maja
16

Kudowa-Zdrój
ul. Nad Potkiem 58

Jeleniów 30

Dopuszczalne
wartości
wskaźników

Badany parametr

Jednostka

Odczyn (pH)

-

7,71

8,38

7,11

6,5 - 9,5

Przewodność Elektryczna Właściwa (PEW)

µS/cm

259

250

271

< 2500

Mangan (Mn)

mg/dm3

< 0,004

< 0,004

< 0,004

< 0,05

Żelazo (Fe)

mg/dm3

< 0,060

< 0,060

< 0,060

< 0,2

Mętność

NTU

0,10

0,13

0,09

< 1

Barwa

mgPt/dm3

< 5

< 5

< 5

< 15

Zapach

TON

1

1

1

1 - 5

Smak

TFN

2

1

1

1 - 8

Chlor wolny

mg/dm3

0,30

0,10

0,30

< 0,3

Amonowy jon

mg/dm3

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,5

Azotany (NO3)

mg/dm3

4,97

4,98

4,69

< 50

Azotyny (NO2)

mg/dm3

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,5

Liczba Clostridium perfingens

jtk/100m

0

0

0

0

Bakterie grupy coli

jtk/100m

0

0

0

0

Escherichia coli

jtk/100m

0

0

0

0

Enterokokoi kałowe

jtk/100ml

0

0

0

0

24.02.2010 r.

17.05.2010

Kudowa-Zdrój
ul. 1-go Maja
16

Kudowa-Zdrój
ul. Nad Potkiem 58

Jeleniów 30

Dopuszczalne
wartości
wskaźników

Badany parametr

Jednostka

Odczyn (pH)

-

7,06

7,31

7,69

6,5 - 9,5

Przewodność Elektryczna Właściwa (PEW)

µS/cm

143

185

250

< 2500

Mangan (Mn)

mg/dm3

< 0,004

< 0,004

< 0,004

< 0,05

Żelazo (Fe)

mg/dm3

< 0,060

< 0,060

< 0,060

< 0,2

Mętność

NTU

0,10

0,15

0,10

< 1

Barwa

mgPt/dm3

10

< 5

< 5

< 15

Zapach

TON

1

1

1

1 - 5

Smak

TFN

1

1

2

1 - 8

Chlor wolny

mg/dm3

< 0,02

0,02

0,30

< 0,3

Amonowy jon

mg/dm3

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,5

Azotany (NO3)

mg/dm3

8,07

6,64

4,61

< 50

Azotyny (NO2)

mg/dm3

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,5

Liczba Clostridium perfingens

jtk/100m

0

0

0

0

Bakterie grupy coli

jtk/100m

0

0

0

0

Escherichia coli

jtk/100m

0

0

0

0

Enterokokoi kałowe

jtk/100ml

0

0

0

0

17.05.2010 r.

09.07.2010

Kudowa-Zdrój
ul. 1-go Maja
16

Kudowa-Zdrój
ul. Nad Potkiem 58

Jeleniów 60f

Dopuszczalne
wartości
wskaźników

Badany parametr

Jednostka

Odczyn (pH)

-

7,84

7,67

7,81

6,5 - 9,5

Przewodność Elektryczna Właściwa (PEW)

µS/cm

261

241

263

< 2500

Mangan (Mn)

mg/dm3

5

7

5

< 50

Żelazo (Fe)

mg/dm3

< 60

164

< 60

< 200

Mętność

NTU

0,26

0,58

0,25

< 1

Barwa

mgPt/dm3

5

5

5

< 15

Zapach

TON

1

1

1

1 - 5

Smak

TFN

1

1

1

1 - 8

Chlor wolny

mg/dm3

0,10

< 0,02

< 0,02

< 0,3

Amonowy jon

mg/dm3

0,10

0,07

0,08

< 0,5

Azotany (NO3)

mg/dm3

< 4,50

< 4,50

< 4,50

< 50

Azotyny (NO2)

mg/dm3

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,5

Liczba Clostridium perfingens

jtk/100m

0

0

0

0

Bakterie grupy coli

jtk/100m

0

0

0

0

Escherichia coli

jtk/100m

0

0

0

0

Enterokokoi kałowe

jtk/100ml

0

0

0

0

09.07.2010 r.

25.08.2010

Kudowa-Zdrój
ul. 1-go Maja
16

Kudowa-Zdrój
ul. Nad Potkiem 58

Jeleniów 60f

Dopuszczalne
wartości
wskaźników

Badany parametr

Jednostka

Odczyn (pH)

-

7,78

7,65

7,87

6,5 - 9,5

Przewodność Elektryczna Właściwa (PEW)

µS/cm

254

224

247

< 2500

Mangan (Mn)

mg/dm3

< 4

< 4

< 4

< 50

Żelazo (Fe)

mg/dm3

< 60

< 60

< 60

< 200

Mętność

NTU

< 0,10

< 0,10

0,15

< 1

Barwa

mgPt/dm3

5

< 5

5

< 15

Zapach

TON

1

1

1

1 - 5

Smak

TFN

1

1

1

1 - 8

Chlor wolny

mg/dm3

0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,3

Amonowy jon

mg/dm3

0,05

0,06

0,08

< 0,5

Azotany (NO3)

mg/dm3

< 4,50

< 4,50

< 4,50

< 50

Azotyny (NO2)

mg/dm3

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,5

Liczba Clostridium perfingens

jtk/100m

0

0

0

0

Bakterie grupy coli

jtk/100m

0

0

0

0

Escherichia coli

jtk/100m

0

0

0

0

Enterokokoi kałowe

jtk/100ml

0

0

0

0

25.08.2010 r.

19.10.2010

Kudowa-Zdrój
ul. 1-go Maja
16

Kudowa-Zdrój
ul. Nad Potkiem 58

Jeleniów 30

Dopuszczalne
wartości
wskaźników

Badany parametr

Jednostka

Odczyn (pH)

-

7,61

7,56

7,69

6,5 - 9,5

Przewodność Elektryczna Właściwa (PEW)

µS/cm

236

186

229

< 2500

Mangan (Mn)

mg/dm3

< 4

< 4

< 4

< 50

Żelazo (Fe)

mg/dm3

< 60

< 60

< 60

< 200

Mętność

NTU

0,42

0,31

0,16

< 1

Barwa

mgPt/dm3

5

5

< 5

< 15

Zapach

TON

1

1

1

1 - 5

Smak

TFN

1

1

1

1 - 8

Chlor wolny

mg/dm3

0,06

< 0,02

< 0,02

< 0,3

Amonowy jon

mg/dm3

< 0,05

< 0,05

0,07

< 0,5

Azotany (NO3)

mg/dm3

5,30

6,57

5,84

< 50

Azotyny (NO2)

mg/dm3

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,5

Liczba Clostridium perfingens

jtk/100m

0

0

0

0

Bakterie grupy coli

jtk/100m

0

0

0

0

Escherichia coli

jtk/100m

0

0

0

0

Enterokokoi kałowe

jtk/100ml

0

0

0

0

19.10.2010 r.
Sanepid - decyzja
Sanepid - decyzja
Sprawozdanie z badań wody - Dańczów 21.10.2010 r.
Sprawozdanie z badań wody - Dańczów 21.10.2010 r.
Sprawozdanie z badań wody - Dańczów 21.10.2010 r.
Sprawozdanie z badań wody - Dańczów 21.10.2010 r.
Wróć do spisu treści