2011 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

2011

Informacje > Badania wody

Badania wody 2011

05.10.2011

Kudowa-Zdrój
ul. 1-go Maja
16

Kudowa-Zdrój
ul. Nad Potkiem 58

Jeleniów 30
(Sklep)

Dopuszczalne
wartości
wskaźników

Badany parametr

Jednostka

Odczyn (pH)

-

6,7

6,90

7,00

6,5 - 9,5

Przewodność Elektryczna Właściwa (PEW)

µS/cm

151

192

458

< 2500

Glin (Al)

µg/l

12,0

12,7

< 10

< 200

Mangan (Mn)

mg/dm3

< 4

5,3

12,3

< 50

Żelazo (Fe)

mg/dm3

< 60

< 60,0

< 60

< 200

Mętność

NTU

0,15

0,12

< 0,10

< 1

Barwa

mgPt/dm3

< 5,00

< 5,00

< 5,00

< 15

Zapach

TON

1

1

1

1 - 5

Smak

TFN

1

1

1

1 - 8

Chlor wolny

mg/dm3

< 0,05

< 0,06

0,35

< 0,3

Amonowy jon

mg/dm3

0,05

< 0,05

0,07

< 0,5

Azotany (NO3)

mg/dm3

6,74

6,75

< 4,50

< 50

Azotyny (NO2)

mg/dm3

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,5

Liczba Clostridium perfingens

jtk/100m

0

0

0

0

Bakterie grupy coli

jtk/100m

0

0

0

0

Escherichia coli

jtk/100m

0

0

0

0

Enterokokoi kałowe

jtk/100ml

0

0

0

0

05.10.2011 r.

09.05.2011

Kudowa-Zdrój
ul. 1-go Maja
16

Kudowa-Zdrój
ul. Nad Potkiem 58

Jeleniów 29
(Piekarnia)

Dopuszczalne
wartości
wskaźników

Badany parametr

Jednostka

Odczyn (pH)

-

7,78

7,52

7,93

6,5 - 9,5

Przewodność Elektryczna Właściwa (PEW)

µS/cm

239

204

251

< 2500

Glin (Al)

µg/l

160

119

222

< 200

Mangan (Mn)

mg/dm3

7

8,4

5

< 50

Żelazo (Fe)

mg/dm3

< 60

66

< 60

< 200

Mętność

NTU

0,52

0,80

0,75

< 1

Barwa

mgPt/dm3

10,9

< 5,00

10,9

< 15

Zapach

TON

1

1

1

1 - 5

Smak

TFN

1

1

1

1 - 8

Chlor wolny

mg/dm3

< 0,05

< 0,05

0,07

< 0,3

Amonowy jon

mg/dm3

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,5

Azotany (NO3)

mg/dm3

< 4,50

5,37

< 4,50

< 50

Azotyny (NO2)

mg/dm3

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,5

Liczba Clostridium perfingens

jtk/100m

0

0

0

0

Bakterie grupy coli

jtk/100m

0

0

0

0

Escherichia coli

jtk/100m

0

0

0

0

Enterokokoi kałowe

jtk/100ml

0

0

0

0

09.05.2011 r.

09.03.2011

Kudowa-Zdrój
ul. 1-go Maja
16

Kudowa-Zdrój
ul. Nad Potkiem 58

Kudowa-Zdrój
ul. Słoneczna 13 Eskulap

Dopuszczalne
wartości
wskaźników

Badany parametr

Jednostka

Odczyn (pH)

-

7,72

7,76

7,65

6,5 - 9,5

Przewodność Elektryczna Właściwa (PEW)

µS/cm

252

200

145

< 2500

Glin (Al)

µg/l

68

43

22

< 200

Mangan (Mn)

mg/dm3

< 4

< 4

< 4

< 50

Żelazo (Fe)

mg/dm3

< 60

< 60

< 60

< 200

Mętność

NTU

0,12

0,20

0,16

< 1

Barwa

mgPt/dm3

< 5

< 5

< 5

< 15

Zapach

TON

1

1

1

1 - 5

Smak

TFN

1

1

1

1 - 8

Chlor wolny

mg/dm3

0,50

< 0,02

0,26

< 0,3

Amonowy jon

mg/dm3

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,5

Azotany (NO3)

mg/dm3

5,71

7,04

7,03

< 50

Azotyny (NO2)

mg/dm3

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,5

Liczba Clostridium perfingens

jtk/100m

0

0

0

0

Bakterie grupy coli

jtk/100m

0

0

0

0

Escherichia coli

jtk/100m

0

0

0

0

Enterokokoi kałowe

jtk/100ml

0

0

0

0

09.03.2011 r.

15.02.2011

Kudowa-Zdrój
ul. 1-go Maja
16

Kudowa-Zdrój
ul. Nad Potkiem 58

Jeleniów 29
Piekarnia

Dopuszczalne
wartości
wskaźników

Badany parametr

Jednostka

Odczyn (pH)

-

7,31

6,95

7,59

6,5 - 9,5

Przewodność Elektryczna Właściwa (PEW)

µS/cm

217

185

229

< 2500

Glin (Al)

µg/l

37

28

36

< 200

Mangan (Mn)

mg/dm3

< 4

< 4

< 4

< 50

Żelazo (Fe)

mg/dm3

< 60

< 60

< 60

< 200

Mętność

NTU

0,97

0,56

0,56

< 1

Barwa

mgPt/dm3

5

5

< 5

< 15

Zapach

TON

1

1

1

1 - 5

Smak

TFN

1

1

1

1 - 8

Chlor wolny

mg/dm3

0,15

< 0,02

0,30

< 0,3

Amonowy jon

mg/dm3

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,5

Azotany (NO3)

mg/dm3

5,29

6,16

5,13

< 50

Azotyny (NO2)

mg/dm3

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,5

Liczba Clostridium perfingens

jtk/100m

0

0

0

0

Bakterie grupy coli

jtk/100m

0

0

0

0

Escherichia coli

jtk/100m

0

0

0

0

Enterokokoi kałowe

jtk/100ml

0

0

0

0

15.02.2011 r.
Wyniki badań wody
27.10.2011 r.
Decyzja
Wyniki badań wody
27.04.2011 r.
Decyzja
Wróć do spisu treści