2012 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

2012

Informacje > Badania wody

Badania wody 2012

10.10.2012

Kudowa-Zdrój
ul. 1-go Maja
16

Kudowa-Zdrój
ul. Nad Potkiem 58

Jeleniów 29a
(Piekarnia)

Dopuszczalne
wartości
wskaźników

Badany parametr

Jednostka

Odczyn (pH)

-

6,7

6,9

7,2

6,5 - 9,5

Przewodność Elektryczna Właściwa (PEW)

µS/cm

166

210

264

< 2500

Chlor wolny

mg/l

0,10

< 0,05

< 0,05

< 0,3

Glin (Al)

µg/l

10,5

23,9

20,4

< 200

Mangan (Mn)

mg/dm3

< 4,0

< 4,0

< 4,0

< 50

Żelazo (Fe)

mg/dm3

< 60,0

125

135

< 200

Mętność

NTU

0,31

1,01

1,04

< 1

Barwa

mgPt/dm3

< 5,00

< 5,00

< 5,00

< 15

Zapach

TON

1

1

1

1 - 5

Smak

TFN

1

1

2

1 - 8

Amonowy jon

mg/dm3

< 0,05

< 0,05

< 4,5

< 0,5

Azotany (NO3)

mg/dm3

5,72

< 4,50

< 4,50

< 50

Azotyny (NO2)

mg/dm3

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,5

Liczba Clostridium perfingens

jtk/100m

0

0

0

0

Bakterie grupy coli

jtk/100m

0

0

0

0

Escherichia coli

jtk/100m

0

0

0

0

Enterokokoi kałowe

jtk/100ml

0

0

0

0

10.10.2012 r.

17.07.2012

Kudowa-Zdrój
ul. 1-go Maja
16

Kudowa-Zdrój
ul. Nad Potkiem 58

Jeleniów 29a
(Piekarnia)

Dopuszczalne
wartości
wskaźników

Badany parametr

Jednostka

Odczyn (pH)

-

7,1

5,9

7,1

6,5 - 9,5

Przewodność Elektryczna Właściwa (PEW)

µS/cm

222

212

259

< 2500

Glin (Al)

µg/l

200

131

36,4

< 200

Mangan (Mn)

mg/dm3

6,0

14,7

< 4,0

< 50

Żelazo (Fe)

mg/dm3

384

300

72,7

< 200

Mętność

NTU

5,55

3,53

0,67

< 1

Barwa

mgPt/dm3

< 5,00

< 5,00

< 5,00

< 15

Zapach

TON

1

1

1

1 - 5

Smak

TFN

nie określono smaku

nie określono smaku

1

1 - 8

Chlor wolny

mg/dm3

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,3

Amonowy jon

mg/dm3

0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,5

Azotany (NO3)

mg/dm3

< 4,50

< 4,50

< 4,50

< 50

Azotyny (NO2)

mg/dm3

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,5

Liczba Clostridium perfingens

jtk/100m

0

0

0

0

Bakterie grupy coli

jtk/100m

0

0

0

0

Escherichia coli

jtk/100m

0

0

0

0

Enterokokoi kałowe

jtk/100ml

0

0

0

0

17.07.2012 r.

28.02.2012

Kudowa-Zdrój
ul. 1-go Maja
16

Kudowa-Zdrój
ul. Nad Potkiem 58

Jeleniów 29a
(Piekarnia)

Dopuszczalne
wartości
wskaźników

Badany parametr

Jednostka

Odczyn (pH)

-

7,0

7,3

7,7

6,5 - 9,5

Przewodność Elektryczna Właściwa (PEW)

µS/cm

156

205

269

< 2500

Glin (Al)

µg/l

     

< 200

Mangan (Mn)

mg/dm3

< 4

< 4,0

< 4,0

< 50

Żelazo (Fe)

mg/dm3

< 60

73,5

< 60

< 200

Mętność

NTU

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 1

Barwa

mgPt/dm3

< 5,00

< 5,00

< 5,00

< 15

Zapach

TON

1

1

1

1 - 5

Smak

TFN

1

1

1

1 - 8

Chlor wolny

mg/dm3

0,10

< 0,05

0,30

< 0,3

Amonowy jon

mg/dm3

0,06

0,06

< 0,05

< 0,5

Azotany (NO3)

mg/dm3

6,25

5,91

5,88

< 50

Azotyny (NO2)

mg/dm3

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,5

Liczba Clostridium perfingens

jtk/100m

0

0

0

0

Bakterie grupy coli

jtk/100m

0

0

0

0

Escherichia coli

jtk/100m

0

0

0

0

Enterokokoi kałowe

jtk/100ml

0

0

0

0

28.02.2012 r.
Badania wody Pstrążna
07.12.2012
Badania wody 09.10.2012 r
Badania wody
Wróć do spisu treści