Cennik usług - 2020 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Cennik usług - 2020

Informacje
Cennik   usług świadczonych przez
   Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kudowie-Zdroju
obowiązujący od 01 marca 2020 r.
Lp
Rodzaj usługi
jedn. miary
cena
netto
stawka
VAT
wartość
VAT
cena brutto
uwagi
1. USŁUGI SPRZĘTOWE
1WYNAJEM POJAZDU DOSTAWCZEGO O ŁADOWNOŚCI DO 3,5 trg*60,0023%13,80
73,80
*czas pracy liczy się od momentu wyjazdu z bazy
przy ul. Fredry 8
w Kudowie-Zdrój
do momentu powrotu do bazy
dodatek za jazdy poza granice Kudowa-Zdrój (km liczone od ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdrój do miejsca świadczenia usługi i z powrotem)km3,50
23%
0,81
4,31
2PODSTAWIENIE PRZYCZEPY CIĄGNIKOWEJdoba150,00
23%
34,50
184,50
dodatek za jazdy poza granice Kudowa-Zdrój (km liczone od ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdrój do miejsca świadczenia usługi i z powrotem)
km3,50
23%
0,81
4,31
3WYNAJEM WIDLAKAmtg*90,00
23%
20,70
110,70
4PODSTAWIENIE KONTENERA O POJEMNOŚCI 5M SZEŚC. DO 3 DNIszt.260,00
23%
59,80
319,80
KAŻDA KOLEJNA DOBAszt.50,00
23%
11,50
61,50
dodatek za jazdy poza granice Kudowa-Zdrój (km liczone od ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdrój do miejsca świadczenia usługi i z powrotem)
km3,50
23%
0,81
4,31
5MECHANICZNE ODŚNIEŻANIE PŁUGOPIASKARKĄ
rg*300,008%24,00
324,00
6MECHANICZNE ODŚNIEŻANIE CIĄGNIKIEM
rg*
150,00
8%
12,00
162,00
7MECHANICZNE ODŚNIEŻANIE POJAZDEM WIELOFUNKCYJNYM MULTIONE
rg*
90,00
8%
7,20
97,20
8
MECHANICZNE ZAMIATANIE POJAZDEM WIELOFUNKCYJNYM MULTIONE
rg*
90,00
8%
7,20
97,20
9MECHANICZNE ZAMIATANIE ZAMIATARKĄ MB ATEGO
rg*
270,00
8%
21,60
291,60
10MECHANICZNE ODŚNIEŻANIE I POSYPYWANIE PŁUGOPIASKARKĄ
rg*
500,00
8%
40,00
540,00
2. USŁUGI WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I CZYSZCZENIA KANALIZACJI
1
UNIESZKODLIWIANIE NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
m324,00
8%
1,92
25,92
2UNIESZKODLIWIANIE OSADU
m3100,00
8%
8,00
108,00
3
CZYSZCZENIE I  UDRAŻNIANIE KANALIZACJI SANITARNEJ
DNI ROBOCZE 7.00-15.00
rg300,00
23%
69,00
369,00
Cykl rozliczeniowy wynosi pół godziny
4
CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE KANALIZACJI SANITARNEJ
DNI ROBOCZE 15.00-22.00
rg350,00
23%
80,50
430,50
5
CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE KANALIZACJI SANITARNEJ
DNI ROBOCZE GODZ. NOCNE
rg400,00
23%
92,00
492,00
6
CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE KANALIZACJI SANITARNEJ
DNI WOLNE OD PRACY
rg450,00
23%
103,50
553,50
7UDROŻNIENIE KANALIZACJI POJAZDEM WUKO
rg150,00
23%
34,50
184,50
8
dodatek za jazdy poza granice Kudowa-Zdrój (km liczone od ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdrój do miejsca świadczenia usługi i z powrotem)
km5,50
23%
1,27
6,77

3. USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI WODOMIERZY
1WYMIANA USZKODZONEGO WODOMIERZA GŁÓWNEGO Z WINY ODBIORCY
szt.wg indywidualnej kalkulacji
2MONTAŻ WODOMIERZA LOKALOWEGO/PODLICZNIKA FABRYCZNIE NOWEGO
szt.
wg indywidualnej kalkulacji
3WYMIANA WODOMIERZA LOKALOWEGO/PODLICZNIKA FABRYCZNIE NOWEGO (cena nie obejmuje urządzenia pomiarowego)
szt.
81,30
23%
18,70
100,00
4OPLOMBOWANIE WODOMIERZA
szt.
40,00
23%
9,20
49,20
5OPLOMBOWANIE WODOMIERZA Z POWODU ZERWANIA LUB USZKODZENIA PLOMB
szt.
150,00
23%
34,50
184,50
6MONTAŻ / DEMONTAŻ PLOMBY NA ZAWORZE
szt.
50,00
23%
11,50
61,50
7
EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WODOMIERZA
(jeśli wodomierz działał poprawnie)
szt.
wg faktycznie poniesionych kosztów
4. USŁUGI RÓŻNE
1UZGODNIENIE WODNO-KANALIZACYJNE
1 uzgodnienie50,00
23%
11,50
61,50
2WYNAJEM PRACOWNIKÓW DO PRAC RĘCZNYCH
rg40,00
23%
9,20
49,20
3ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE MECHANIKI SAMOCHODOWEJ
rg60,00
23%
13,80
73,80
5. USŁUGI BUDOWLANE
Ceny ustala się w drodze negocjacji w zależności  od rodzaju i wielkości zlecenia lub w oparciu  o kosztorysy wykonane na  podstawie KRN i ceny i wskaźniki zawarte w "SEKOCENBUD"  lub  "INTERCENBUD".
Wróć do spisu treści