Cennik usług - 2020 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Cennik usług - 2020

Informacje
  Cennik   usług świadczonych przez
   Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kudowie-Zdroju      obowiązujący od 01 stycznia 2020 r.   
Lp.
Rodzaj usługi
jedn. miary
cena
netto
stawka
VAT
wartość
VAT
cena
brutto
Uwagi
1. USŁUGI SPRZĘTOWE
1
IVECO (przejazdy miejscowe, zamiejscowe)
rg
60,00
23%
13,80
73,80
Do czasu pracy dolicza się dojazd
km
3,50
23%
0,81
4,31
2
CIĄGNIK Z PRZYCZEPĄ
szt.
150,00
23%
34,50
184,50
3
KOPARKO-ŁADOWARKA CASE
rg
90,00
23%
20,70
110,70
4WIDLAKmtg
90,00
23%
20,70
110,70
5PODSTAWIENIE KONTENERAszt.
260,00
23%
59,80
319,80
6HAKOWIECkm
5,00
23%
1,15
6,15
7
MECHANICZNE ODŚNIEŻANIE PŁUGOPIASKARKĄ
rg
300,00
8%
24,00
324,00
8
MECHANICZNE ODŚNIEŻANIE CIĄGNIKIEM
rg
150,00
8%
12,00
162,00
9
MECHANICZNE ODŚNIEŻANIE MULTIONE
rg
90,00
8%
7,20
97,20
10
MECHANICZNE ZAMIATANIE MULTIONE
rg
90,00
8%
7,20
97,20
11
MECHANICZNE ZAMIATANIE MB ATEGO
rg
270,00
8%
21,60
291,60
12
MECHANICZNE ODŚNIEŻANIE I POSYPYWANIE PŁUGOPIASKARKĄ
rg
500,00
8%
40,00
540,00
2. USŁUGI WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I CZYSZCZENIA KANALIZACJI
1
UNIESZKODLIWIANIE NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
m3
24,00
8%
1,92
25,92
2UNIESZKODLIWIANIE OSADU
m3
100,00
8%
8,00
108,00
3
CZYSZCZENIE I  UDRAŻNIANIE KANALIZACJI SANITARNEJ
DNI ROBOCZE 7.00-15.00
rg
300,00
23%
69,00
369,00
Cykl rozliczeniowy wynosi pół godziny
4
CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE KANALIZACJI SANITARNEJ
DNI ROBOCZE 15.00-22.00
rg
350,00
23%
80,50
430,50
5
CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE KANALIZACJI SANITARNEJ
DNI ROBOCZE GODZ. NOCNE
rg
400,00
23%
92,00
492,00
6
CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE KANALIZACJI SANITARNEJ
DNI WOLNE OD PRACY
rg
450,00
23%
103,50
553,50
7
UDROŻNIENIE KANALIZACJI POJAZDEM WUKO
rg
150,00
23%
34,50
184,50
8
DOJAZD POZA GRANICE ADMINISTRACYJNE GMINY
KUDOWA-ZDRÓJ
km
5,50
23%
1,27
6,77

3. USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI WODOMIERZY
1
WYMIANA USZKODZONEGO WODOMIERZA GŁÓWNEGO Z WINY ODBIORCY
szt.
wg indywidulanej kalkulacji
2
MONTAŻ WODOMIERZA LOKALOWEGO/PODLICZNIKA FABRYCZNIE NOWEGO
szt.
3
WYMIANA WODOMIERZA LOKALOWEGO/PODLICZNIKA FABRYCZNIE NOWEGO (cena nie obejmuje urządzenia pomiarowego)
szt.
81,30
23%
18,70
100,00
4
OPLOMBOWANIE WODOMIERZA
szt.
40,00
23%
9,20
49,20
5
OPLOMBOWANIE WODOMIERZA Z POWODU ZERWANIA LUB USZKODZENIA PLOMB
szt.
150,00
23%
34,50
184,50
6
EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WODOMIERZA
(jeśli wodomierz działał poprawnie)
szt.
wg faktycznie poniesionych kosztów
4. USŁUGI RÓŻNE1
UZGODNIENIE WODNO-KANALIZACYJNE
1 uzgodnienie
50,00
23%
11,50
61,50
2
WYNAJEM PRACOWNIKÓW DO PRAC RĘCZNYCH
rg
40,00
23%
9,20
49,20
3
ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE MECHANIKI SAMOCHODOWEJ
rg
60,00
23%
73,80
73,80
5. USŁUGI BUDOWLANE

Ceny ustala się w drodze negocjacji w zależności od rodzaju i wielkości zlecenia lub w oparciu  o kosztorysy wykonane na podstawie KRN i ceny i wskaźniki zawarte w "SEKOCENBUD"  lub "INTERCENBUD".

Wróć do spisu treści