Cennik usług - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Cennik usług

Informacje

Cennik 2017

Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju

za usługi objęte cenami umownymi:

Lp.Rodzaj usługijedn. miarycenaVatUwagi
nettobrutto
1. Usługi sprzętowe
1 IVECO:
          * Przejazdy miejscowe, zamiejscowe
rg32,0039,3623%Ilość godzin liczona jest od momentu pobrania do zwrotu do KZWIK. Do czasu pracy dolicza siędojazd.
km3,504,31
2Ciągnikrg80,0098,40
3Koparko-ładowarka Ostrówekrg66,0081,18
4Koparko-ładowarka Caserg90,00110,70
5Walecrg
40,0049,20
6Agregat prądotwórczyrg
45,0055,35
7Młot udarowyrg
23,0028,29
8Pompa elektryczna do cieczy zanieczyszczonychrg
40,0049,20
9Stopa zagęszczająca z obsługąrg
45,0055,35
10Płyta zagęszczająca z obsługąrg
45,0055,35
11Wiertarkarg
45,0055,35
12Zgrzewarka doczołowarg
60,0073,80
13Zgrzewarka doczołowa
1 zgrzew50,0061,50
14Zgrzewarka dyfuzyjnarg
10,0012,30
15Zgrzewarka dyfuzyjna
1 zgrzew5,006,15
16Zgrzewarka elektryczno-oporowarg
25,0030,75
17Zgrzewarka elektryczno-oporowa1 zgrzew15,0018,45
18Widlakmtg60,0073,80
19Podstawienie kontenera na gruzszt.150,00184,50
20Hakowiec Starkm3,504,31
21Mechaniczne odświeżanierg
150,00162,00
8%
22Mechaniczne zamiatanierg
75,0081,00
23Mechaniczne posypywanierg
200,00216,00
2. Usługi wywozu nieczystości płynnych
1Unieszkodliwianie nieczystości płynnychm315,6516,90
8%
2Unieszkodliwianie osadum390,0097,20
3Oczyszczanie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej. Dni robocze 7.00-15.00rg
200,00246,00
23%
4Oczyszczanie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej. Dni robocze 15.00-22.00rg
250,00307,50
5Oczyszczanie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej. Dni robocze godziny nocnerg
300,00369,00
6Oczyszczanie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej. Dni wolnerg
300,00369,00
7Czyszczenie kanalizacji pojazdem Wukorg
100,00123,00
8Dopłata za wywóz nieczystości płynnych poza granicami gminy Kudowa-Zdrójkm4,004,92
3. Usługi różne
1Uzgodnienie wodno-kanalizacyjneuzgodnienie48,7860,00
23%
2Wymiana uszkodzonego wodomierza głównego z winy odbiorcyszt.140,00172,20
3Montaż/wymiana wodomierza lokalnego/podlicznika fabrycznie nowegoszt.
81,30100,00
4Wymiana urządzenia pomiarowego na ujęciu własnym Ø 15szt.
101,63125,00
5Wymiana urządzenia pomiarowego na ujęciu własnym Ø 20
szt.
109,76135,00
6Demontaż wodomierza na okres zimowy i montaż wodomierza na okres letniszt.
122,00150,06
7Montaż plomb na podlicznikachszt.
12,1914,99
8Wynajem pracowników do prac ręcznychrg30,0036,90
9Roboty remontowe w zakresie mechaniki samochodowejusługa45,0055,35
10Ekspertyza wodomierza
(jeśli wodomierz działał poprawnie)
szt.wg. faktycznie poniesionych kosztów
4. Usługi budowlane
Ceny ustala się w drodze negocjacji w zależności od rodzaju i wielkości zlecenia lub w oparciu o kosztorysy wykonane na podstawie KRN oraz ceny i wskaźniki zawarte w "Sekocenbud" lub "Intercenbud"

Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2017 roku.
Wróć do spisu treści