Cennik usług - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Cennik usług

Informacje

1. Usługi sprzętowe

L.p

Rodzaj usługi

Jedn.
miary

Cena

VAT

Uwagi

netto

brutto

1

Iveco:
*przejazdy miejscowe, zamiejscowe

1 rg

32,00

39,36

23%

Ilość godzin liczona jest od momentu pobrania do zwrotu do KZWiK;
Do czasu pracy dolicza się dojazd

1 km

3,50

4,31

2

Ciągnik

1 rg

80,00

98,40

3

Niskopodwoziówka

80,00

98,40

4

Koparko-ładowarka Ostrówek

66,00

81,18

5

Koparko-ładowarka Case

80,00

98,40

6

Walec

32,00

39,36

7

Agregat prądotwórczy

32,00

39,36

8

Młot udarowy

23,00

28,29

9

Pompa elektryczna do cieczy zanieczyszczonych

10,00

12,30

10

Stopa zagęszczająca z obsługą

30,00

36,90

11

Płyta zagęszczająca z obsługą

30,00

36,90

12

Wiertarka

20,00

24,60

13

Zgrzewarka doczołowa

60,00

73,80

14

Zgrzewarka doczołowa

1 zgrzew

48,00

59,04

15

Zgrzewarka dyfuzyjna

1 zgrzew

5,00

6,15

16

Zgrzewarka dyfuzyjna

1 zgrzew

10,00

12,30

17

Zgrzewarka elektryczno-oporowa

1 rg

24,50

30,14

18

Zgrzewarka elektryczno-oporowa

1 zgrzew

15,00

18,45

19

Widlak

1 mtg

60,00

73,80

20

Podstawienie kontenera na gruz

1 szt

150.00

184,50

21

Hakowiec Star

1 km

3,50

4,31

2. Usługi wywozu nieczystości płynnych

L.p

Rodzaj usługi

Jedn.
miary

Cena

VAT

Uwagi

netto

brutto

1

Unieszkodliwianie nieczystości płynnych

1 m3

15,57

16,82

8%

 

2

Unieszkodliwianie osadu

1 m3

75,00

81,00

3

Czyszczenie kanalizacji

1 rg

180,00

221,40

23%

 

4

Czyszczenie kanalizacji pojazdem WUKO

1 rg

100,00

123,00

5

Dopłata za wywóz nieczystości płynnych poza granicami gminy Kudowa-Zdrój

1 km

3,50

4,31

3. Usługi różne

L.p

Rodzaj usługi

Jedn.
miary

Cena

VAT

Uwagi

netto

brutto

1

Uzgodnienie wodno-kanalizacyjne

uzgod.

48,78

60,00

23%

 

2

Wymiana uszkodzonego wodomierza głównego z winy odbiorcy

1 szt.

140,00

172,20

3

Montaż/wymiana wodomierza lokalowego/podlicznika fabrycznie nowego

80,30

100,00

4

Montaż/wymiana wodomierza lokalowego/podlicznika regenerowanego

56,91

70,00

5

Wymiana wodomierza lokalowego/podlicznika regenerowanego (po oddaniu starego licznika)

40,65

50,00

6

Wymiana urządzenia pomiarowego na ujęcu własnym  Ø 15

101,63

125,00

7

Wymiana urządzenia pomiarowego na ujęciu własnym  Ø 20

109,76

135,00

8

Montaż plomb na podlicznikach

12,19

14,99

9

Ekspertyza wodomierza
(jeśli wodomierz działał poprawnie)

wg faktycznie poniesionych kosztów

10

Wynajem pracowników do prac ręcznych

30,00

36,00

11

Roboty remontowe z zakresu mechaniki samochodowej

45,00

55,35

4. Usługi budowlane


Ceny ustala się w drodze negocjacji w zależności od rodzaju i wielkości zlecenia lub w oparciu o kosztorysy wykonane na podstawie KRN oraz ceny i wskaźniki zawarte w "Sekocenbud" lub "Intercenbud"

Cennik obowiązuje od 1
stycznia 2015 roku.

Wróć do spisu treści