Cennik wody i ścieków - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Cennik wody i ścieków

Informacje
Cennik 2017


Ceny zatwierdzone w Taryfie będą obowiązywać od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r. i będą wynosić:

5.1 Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

L.p

Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

Jednostka miary

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

WG,WGD,WL

cena za dostarczoną wodę

3,95

zł/m3

2

WG

stawka opłaty abonamentowej

7,00

7,56

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

3

WGD

stawka opłaty abonamentowej

10,00

10,80

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

4

WL

stawka opłaty abonamentowej

4,00

4,32

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

5.2 Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

L.p

Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

Jednostka miary

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

CG, CU

cena za odebrane ścieki

5,65

zł/m3

2

CU

stawka opłaty abonamentowej

2,00

2,16

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

5.3 Stawki opłaty za przyłączanie podmiotów do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

L.p

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty
netto

Jednostka miary

1

Przyłączenie do sieci wodociągowej

200,00

zł/przył.

2

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej

100,00

zł/przył.

3

Przyłączenie do siwci wodociągowej i kanalizacyjnej
(jednocześnie)

250,00

zł/przył.

Wróć do spisu treści