Cennik wody i scieków 2019 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Cennik wody i scieków 2019

Informacje

Z A W I A D O M I E N I E

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie Zdrój informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 lipca 2019 r. – decyzja nr WR.RET.070.56.2019.PK, zatwierdzone zostały Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin  Kudowa-Zdrój i Lewin Kłodzki na okres 3 lat. Taryfy wejdą w życie dnia 16 sierpnia 2019 r.

Ceny zatwierdzone w/w decyzją w okresie od 16.08.2019 do 15.08.2020 r. będą wynosić:

L.p.
Odbiorcy
cena w zł
netto
z VAT
Cena 1 m3   dostarczonej wody
1
gospodarstwa domowe, przemysł i pozostali odbiorcy usług
4,42
4,77
Cena 1 m3   odprowadzonych ścieków
2
gospodarstwa   domowe, przemysł i pozostali odbiorcy usług
6,17
6,66
Łączna stawka   opłaty abonamentowej  za dostawę wody i   odbiór ścieków za okres rozliczeniowy:
3
Odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu odczyt wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego - okres rozliczeniowy:
- 1 miesiąc
22,40
24,19
- 2 miesiące
23,79
25,69
- 3 miesiące
25,18
27,19
- 12 miesięcy
37,69
40,41
4
Odbiorcy pobierający   wodę na cele socjalno-bytowe oraz odprowadzający   ścieki bytowe, rozliczani w oparciu odczyt   wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego - okres rozliczeniowy:
- 1 miesiąc
24,11
26,04
- 2 miesiące
27,21
29,39
- 3 miesiące
30,31
32,74
5
Odbiorcy odprowadzający   ścieki bytowe, rozliczani  w   oparciu odczyt wodomierza głównego lub   urządzenia pomiarowego - okres rozliczeniowy:
- 1 miesiąc
22,72
24,54
- 2 miesiące
24,43
26,38
6
Odbiorcy pobierający   wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu odczyt wodomierza lokalowego  - okres rozliczeniowy:
- 2 miesiące
21,01
22,69
7
Odbiorcy pobierający   wodę na cele socjalno-bytowe, odprowadzający   ścieki bytowe, rozliczani w oparciu odczyt   wodomierza lokalowego  - okres   rozliczeniowy:
- 1 miesiąc
21,01
22,69
- 2 miesiące
21,01
22,69
- 3 miesiące
21,01
22,69
8
Odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczany w oparciu przeciętne normy zużycia wody  - okres rozliczeniowy:
- 2 miesiące
13,27
14,33
- 3 miesiące
14,66
15,83
- 12 miesięcy
27,17
29,34
9
Odbiorcy odprowadzający   ścieki bytowe, rozliczany w oparciu przeciętne   normy zużycia wody  - okres   rozliczeniowy:
- 3 miesiące
15,62
16,87
Wróć do spisu treści