Cennik wody i scieków 2019 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Cennik wody i scieków 2019

Informacje

ZAWIADOMIENIE

     Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie Zdrój informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 kwietnia 2018 r. – decyzja nr WR.RET.070.37.2018.PK, zatwierdzone zostały Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Kudowa Zdrój i Lewin Kłodzki na okres 3 lat. Taryfy weszły w życie dnia 01 czerwca 2018 r.

Ceny zatwierdzone w/w decyzją w okresie od 01.06.2019 do 31.05.2020 r. będą wynosić:

L.p.Grupa taryfowaCena w zł za 1 m3
Nettoz VAT
Dostawa wody
1W - gospodarstwa domowe, przemysł i pozostali odbiorcy usług
4,144,46
Odbiór ścieków
2C - gospodarstwa domowe, przemysł i pozostali odbiorcy usług
5,966,44
Łączna cena
3Łączna cena za dostawę wody i odbiór ścieków
10,0910,90
Wróć do spisu treści