Cennik wody i scieków 2020 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Cennik wody i scieków 2020

Informacje

Z A W I A D O M I E N I E

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie Zdrój informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 lipca 2019 r. – decyzja nr WR.RET.070.56.2019.PK, zatwierdzone zostały Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin  Kudowa-Zdrój i Lewin Kłodzki na okres 3 lat. Taryfy weszły w życie dnia 16 sierpnia 2019 r.

Ceny zatwierdzone w/w decyzją w okresie od 16.08.2020 do 15.08.2021 r. będą wynosić:

L.p.
Odbiorcy
cena w zł
netto
z VAT
Cena 1 m3 dostarczonej wody
1
gospodarstwa domowe, przemysł i pozostali odbiorcy usług
4,48
4,84
Cena 1 m3 odprowadzonych ścieków
2
gospodarstwa   domowe, przemysł i pozostali odbiorcy usług
6,26
6,76
Łączna stawka opłaty abonamentowej za dostawę wody i odbiór ścieków za okres rozliczeniowy:
3
Odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu o odczyt wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego - okres rozliczeniowy:
- 1 miesiąc
22,81
24,63
- 2 miesiące
24,22
26,16
- 3 miesiące
25,63
27,68
- 12 miesięcy
38,32
41,39
4
Odbiorcy pobierający  wodę na cele socjalno-bytowe oraz odprowadzający  ścieki bytowe, rozliczani w oparciu o odczyt wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego - okres rozliczeniowy:
- 1 miesiąc
24,57
26,54
- 2 miesiące
27,74
29,96
- 3 miesiące
30,91
33,38
5
Odbiorcy odprowadzający  ścieki bytowe, rozliczani w oparciu o odczyt wodomierza głównego lub  urządzenia pomiarowego - okres rozliczeniowy:
- 1 miesiąc
23,16
25,01
- 2 miesiące
24,92
26,91
6
Odbiorcy pobierający  wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu o odczyt wodomierza lokalowego  - okres rozliczeniowy:
- 2 miesiące
21,40
23,11
7
Odbiorcy pobierający   wodę na cele socjalno-bytowe, odprowadzający   ścieki bytowe, rozliczani w oparciu o odczyt   wodomierza lokalowego  - okres   rozliczeniowy:
- 1 miesiąc
21,40
23,11
- 2 miesiące
21,40
23,11
- 3 miesiące
21,40
23,11
8
Odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczany w oparciu o przeciętne normy zużycia wody  - okres rozliczeniowy:
- 2 miesiące
13,50
14,58
- 3 miesiące
14,91
16,10
- 12 miesięcy
27,60
29,81
9
Odbiorcy odprowadzający  ścieki bytowe, rozliczany w oparciu o przeciętne  normy zużycia wody - okres   rozliczeniowy:
- 3 miesiące
15,96
17,24
Wróć do spisu treści