O nas - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

O nas

O nas

Oczyszczalnia

Kudowa-Zdrój, KZWiK

Kudowski Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Kudowie Zdroju powstał w ramach restrukturyzacji gospodarki komunalnej w gminie Kudowa Zdrój. Dotychczasowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji działający w strukturze Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie Zdroju uległ likwidacji, a jego mienie i zadania gospodarcze w zakresie produkcji, dostawy wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków zostały przejęte przez spółkę prawa handlowego powstałą zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju nr XVII/115/2000 z dnia 27.04.2000 r. w sprawie utworzenia poza sferą użyteczności publicznej  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod nazwą Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o. z siedzibą w Kudowie Zdroju.

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. jako spółka prawa handlowego gminy  Kudowa Zdrój i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wroclawiu została zarejestrowana w rejestrze handlowym pod nr RHB 2913 w dniu 01.06.2000 r.
Od 27.02.2004 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000196074

Akt notarialny

Wróć do spisu treści