Odczyt wodomierzy - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Odczyt wodomierzy

Informacje
Odczyt wodomierzy


      Wodomierze główne w domach mieszkalnych odczytywane są przez pracowników Spółki co dwa miesiące. W pozostałych nieruchomościach co 1 - 3 miesiące.

      Spółka zatrudnia 2 inkasentów, którzy odczytują wodomierze według ustalonych, powtarzalnych tras. Odczyty wykonywane są w dni robocze. Każdy odczytywacz na życzenie Klienta winien okazać legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie do wykonywania odczytów podpisane przez Prezesa Spółki.

      Jeżeli odczytywacz nie zastanie Klienta w domu, to zostawia powiadomienie. Prosimy wówczas o podanie nam telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej aktualnego odczytu wskazań wodomierza.


Prosimy o podawanie odczytów wyłącznie wtedy, gdy odczytywacz nie zastanie Państwa w domu.


Odczyty należy podawać do Działu Organizacji i Rozwoju Spółki w dni robocze
w godz. od 7.00 do 15.00


tel.  74 8 661 234
74 8 661 235
Fax. 74 8 661 592
osobiście lub pocztą elektroniczną - e-mail: woda@kzwik.kudowa.pl


Należy podawać odczyt (tj. wskazywany stan bieżący), a nie zużycie wody w odniesieniu do poprzedniego odczytu.


      Należy podawać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony liczydła, łącznie z zerami, jeżeli wystąpiły przed właściwą wartością wskazania. Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych.


Przykład: Prawidłowy odczyt dla pokazanego wyżej wodomierza wynosi  01871 m3


Inkasenci Spółki nie pobierają od Klientów wpłat gotówkowych za wodę lub ścieki!


Wróć do spisu treści