Rozdz X - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Rozdz X

Dokumenty > Regulamin
Rozdział X


WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE


§ 37.

Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.


§ 38.

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gmina, przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.


§ 39.

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.


§ 40.

Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje gmina.

Wróć do spisu treści