KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Regionalny Program Operacyjny Dolny Śląsk

Cennik  usług świadczonych przez
Kudowski Zakład  Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kudowie-Zdroju   
obowiązujący od 01 stycznia 2020 r.


Z A W I A D O M I E N I E

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie Zdrój informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 lipca 2019 r. – decyzja nr WR.RET.070.56.2019.PK, zatwierdzone zostały Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin  Kudowa-Zdrój i Lewin Kłodzki na okres 3 lat. Taryfy wejdą w życie dnia 16 sierpnia 2019 r.


OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  ( t.j. Dz.U. z 2018 r poz. 1986 ze zmianami) oraz regulaminu obowiązującego w KZWiK Kudowa-Zdrój.

Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Kudowie–Zdroju ul. Nad Potokiem 58.


ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty


OGŁOSZENIE

o  przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2018 r  poz. 1986 ze zmianami) oraz regulaminu obowiązującego w KZWiK Kudowa-Zdrój.


ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty


UWAGA!

Zmiana godzin otwarcia PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
poniedziałek-wtorek: 12.00 – 14.00
środa: 12.00 - 18:00
czwartek, piątek: 12.00 – 16:00
sobota: 8.00 – 16.00ZAWIADOMIENIE
Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie Zdrój informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 kwietnia 2018 r. – decyzja nr WR.RET.070.37.2018.PK, zatwierdzone zostały Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin  Kudowa-Zdrój i Lewin Kłodzki na okres 3 lat. Taryfy weszły w życie dnia 01 czerwca 2018 r.

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych
na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych
na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Usługi pogrzebowe

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdrój
 – świadczy usługi pogrzebowe


Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę
nr tel. 74 8661 234


Zapewniamy jak najwyższą jakość usług związanych z organizacją ceremonii  pogrzebowej Rodzinom które znalazły się w bolesnej sytuacji.

więcej..

Umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednolity tekst

Wróć do spisu treści