KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Regionalny Program Operacyjny Dolny Śląsk

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje,
że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się w każdy wtorek natomiast  segregacja workowa w piątki.UWAGA!

Zmiana godzin otwarcia PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
poniedziałek-wtorek: 12.00 – 14.00
środa: 12.00 - 18:00
czwartek, piątek: 12.00 – 16:00
sobota: 8.00 – 16.00


OFERTA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

   Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza do dalszej współpracy w zakresie odbioru odpadów komunalnych z prowadzonych działalności gospodarczych w Kudowie-Zdroju zapewniając dogodne warunki i pełny profesjonalizm świadczonych usług. Proponujemy Państwu następującą cenę za tę usługę na poziomie cen z 2019roku tj.:

    cena jednokrotnego odbioru odpadów zmieszanych z poszczególnych pojemników lub worków
z nieruchomości wynosi:

a)     Pojemnik 1100 l – 222,00 zł
b)    Pojemnik 240 l – 48,00 zł
c)     Pojemnik 120 l – 24,00 zł
d)    Pojemnik 110 l – 22,00 zł
e)     Worek 80-110 l – 20,00 zł

    Powyższe kwoty zawierają obowiązujący podatek VAT.

     Informujemy, iż odbiór odpadów segregowanych z Państwa nieruchomości nadal będzie bezpłatny. Pojemniki na odpady zmieszane i segregowane tak jak dotychczas będą podstawiane i wymieniane przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

     Na stronie internetowej Kudowaskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (www.kzwik-kudowa.pl) zamieszczono wzór umowy z którym możecie Państwo się zapoznać.

     W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy Państwa do siedziby Spółki – ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 celem podpisania umowy.

Zapraszamy do dalszej współpracy gwarantując wysoki poziom usług.
          
                                                                                                                 Prezes Zarządu
                                                                                                                 Andrzej Ślęczek

Dokument do pobrania:

Z A W I A D O M I E N I E

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie Zdrój informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 lipca 2019 r. – decyzja nr WR.RET.070.56.2019.PK, zatwierdzone zostały Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin  Kudowa-Zdrój i Lewin Kłodzki na okres 3 lat. Taryfy wejdą w życie dnia 16 sierpnia 2019 r.


OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  ( t.j. Dz.U. z 2018 r poz. 1986 ze zmianami) oraz regulaminu obowiązującego w KZWiK Kudowa-Zdrój.

Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Kudowie–Zdroju ul. Nad Potokiem 58.


ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Cennik usług świadczonych przez
Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kudowie-Zdroju
obowiązujący od 01 marca 2020 r.

OGŁOSZENIE

o  przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2018 r  poz. 1986 ze zmianami) oraz regulaminu obowiązującego w KZWiK Kudowa-Zdrój.


ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAWIADOMIENIE
Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie Zdrój informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 kwietnia 2018 r. – decyzja nr WR.RET.070.37.2018.PK, zatwierdzone zostały Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin  Kudowa-Zdrój i Lewin Kłodzki na okres 3 lat. Taryfy weszły w życie dnia 01 czerwca 2018 r.

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych
na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych
na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Usługi pogrzebowe

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdrój
 – świadczy usługi pogrzebowe


Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę
nr tel. 74 8661 234


Zapewniamy jak najwyższą jakość usług związanych z organizacją ceremonii  pogrzebowej Rodzinom które znalazły się w bolesnej sytuacji.

więcej..

Umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednolity tekst

Wróć do spisu treści