KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Regionalny Program Operacyjny Dolny Śląsk
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych
na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych
na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Usługi pogrzebowe

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdrój
 – świadczy usługi pogrzebowe


Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę
nr tel. 74 8661 234


Zapewniamy jak najwyższą jakość usług związanych z organizacją ceremonii  pogrzebowej Rodzinom które znalazły się w bolesnej sytuacji.

więcej..

Nasze wyróżnienia

Najnowsze galerie

I, II,VII 2011, SUW Dańczów

więcej..

X, XI 2010, SUW Dańczów

więcej..

IV 2010, SUW Dańczów

więcej..

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

więcej..

Nowe dokumenty


ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo zamówień Publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164 ze zmianami) Kudowski Zakład  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju zawiadamia, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu karawan pogrzebowy w formie leasingu operacyjnego”ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu  o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Dostawa używanej zamiatarki drogowej  wraz z osprzętem
 -  dostawa realizowana w formie  leasingu operacyjnego.
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gmin Kudowa Zdrój i Lewin Kłodzki
na okres 3 lat od dnia 01.06.2018 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania  finansowego  Kudowskiego   Zakładu   Wodociągów   i   Kanalizacji   Sp.  z   o.o. z siedzibą w Kudowie - Zdroju za rok obrotowy  2017 oraz za rok obrotowy  2018 (zamówienia wg CPV: 79210000-9 Usługi księgowe i audytorskie)


OGŁOSZENIE
o postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
w sprawie wyboru biegłego rewidenta

więcej..     
OGŁOSZENIE

o postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju za rok obrotowy 2017

                                                                                                                                                                                                          więcej


ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. I Ustawy z dn.29.01.2004 Prawo zamówień Publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164 ze zmianami) Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie - Zdroju zawiadamia, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do zbiórki surowców wtórnych w formie leasingu operacyjnego"

                                                                                                                                                                                           więcej...

OGŁOSZENIE  


o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164 ze zmianami) oraz regulaminu obowiązującego w KZWiK Kudowa-Zdrój.

                                                                                                                                                                                           więcej...

01.04.2017 r.

Cennik usług 2017

                                                                                                                                                                                           więcej...

15.03.2017

Wyniki badań wody
2017

23.02.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dot. : zapytania ofertowego na „ Dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.

                         

                                                                                                                                                                                               więcej...

Umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednolity tekst

Wróć do spisu treści