KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Regionalny Program Operacyjny Dolny Śląsk

Cennik  usług świadczonych przez
Kudowski Zakład  Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kudowie-Zdroju   
obowiązujący od 01 czerwca 2019 r.


ZAWIADOMIENIE
Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie Zdrój informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 kwietnia 2018 r. – decyzja nr WR.RET.070.37.2018.PK, zatwierdzone zostały Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin  Kudowa Zdrój i Lewin Kłodzki na okres 3 lat. Taryfy weszły w życie dnia 01 czerwca 2018 r.

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych
na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych
na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Usługi pogrzebowe

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdrój
 – świadczy usługi pogrzebowe


Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę
nr tel. 74 8661 234


Zapewniamy jak najwyższą jakość usług związanych z organizacją ceremonii  pogrzebowej Rodzinom które znalazły się w bolesnej sytuacji.

więcej..

Nowe dokumentyTaryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gmin Kudowa Zdrój i Lewin Kłodzki
na okres 3 lat od dnia 01.06.2018 r.

Umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednolity tekst

Wróć do spisu treści