Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Fredry 8
57-350 Kudowa Zdrój

i

Dane:

NIP: 883-16-65-605
REGON: 891103767
KRS: 0000196074

Z

Konto

BS Kłodzko filia Kudowa-Zdrój
79 9523 1011 0314 8164 2003 0002

SWIFT: POLUPLPR

IBAN: PL 79 9523 1011 0314 8164 2003 0002

Centrala

74 866 12 34 – 35,

74 866 19 03

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

74 866 19 94

Oczyszczalnia

74 866 40 19

N

SUW Dańczów

74 866 14 82

Kapitał Zakładowy:

17.000.000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

;

Kzwik

kzwik@kzwik.home.pl

;

Prezes

prezes@kzwik.home.pl

;

Księgowość

ksiegowosc@kzwik.home.pl, wew. 14

;

Kadry

kadry@kzwik.home.pl, wew. 18

;

Usługi komunalne i pogrzebowe

komunalka@kzwik.home.pl, wew. 10

komunalka1@kzwik.home.pl, wew. 32

komunalka2@kzwik.home.pl, wew. 10

transport@kzwik.home.pl, wew. 32

 

;

Wodociągi

wodociagi@kzwik.home.pl, wew. 38

wodociagi2@kzwik.home.pl, wew. 38

;

SUW Dańczów

suw@kzwik.home.pl

;

Rozliczenia za wodę i ścieki

woda1@kzwik.home.pl, wew. 15

woda2@kzwik.home.pl, wew. 15