Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Wodociągi i Kanalizacja I Usługi komunalne I Usługi pogrzebowe

w Kudowie-Zdroju

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Wodociągi i Kanalizacja

Usługi komunalne

Usługi pogrzebowe

w Kudowie-Zdroju

Deklaracja o dostępności

Deklaracja dostępności Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron

Witamy na nowej odsłonie naszej witryny

Witamy na nowej odsłonie naszej witryny   Szanowni Państwo, witamy na nowej odsłonie naszej witryny. Zachęcamy do śledzenia naszych aktualności. Kudowski Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Kudowski Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o. o.

   

w Kudowie-Zdroju powstał w 2000 r. w ramach restrukturyzacji gospodarki komunalnej w gminie Kudowa Zdrój. Dotychczasowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji działający w strukturze Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju uległ likwidacji, a jego mienie i zadania gospodarcze w zakresie produkcji, dostawy wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków zostały przejęte przez spółkę prawa handlowego powstałą zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju nr XVII/115/2000 z dnia 27.04.2000 r. w sprawie utworzenia poza sferą użyteczności publicznej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod nazwą Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o. z siedzibą w Kudowie Zdroju.

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. jako spółka prawa handlowego gminy Kudowa Zdrój i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wroclawiu została zarejestrowana w rejestrze handlowym pod nr RHB 2913 w dniu 01.06.2000 r.
Od 27.02.2004 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000196074.

Od 1 stycznia 2012 po całkowitej likwidacji Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej do struktur spółki włączono Dział Komunalny oraz zmieniono siedzibę spółki przenosząc ją na ulicę Fredry 8 w Kudowie-Zdroju.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 

  • uzdatnianie i zbiorowe dostarczanie w wody na terenie Gminy Kudowa-Zdrój oraz części Gminy Lewin Kłodzki
  • zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z terenu Gminy Kudowa-Zdrój
  • wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych
  • odbiór odpadów komunalnych wraz z doczyszczaniem odpadów selektywnie zebranych z terenu Gminy Kudowa-Zdrój
  • prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych
  • zarządzanie cmentarzami komunalnymi
  • letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych
  • prowadzenie Zakładu Pogrzebowego
  • jednocześnie Spółka wykonuje roboty ogólnobudowlane w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych i rurociągów oraz świadczy usługi w zakresie wynajmu kontenerów, czyszczenia kanalizacji.

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Fredry 8
57-350 Kudowa Zdrój

i

Dane:

NIP: 883-16-65-605
REGON: 891103767
KRS: 0000196074

Z

Konto

BS Kłodzko filia Kudowa-Zdrój
79 9523 1011 0314 8164 2003 0002

Centrala

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów