OFERTA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza do współpracy w zakresie odbioru odpadów komunalnych z prowadzonych działalności gospodarczych w Kudowie-Zdroju zapewniając dogodne warunki i pełny profesjonalizm świadczonych usług. Proponujemy Państwu następującą cenę za tę usługę:

Cena jednokrotnego odbioru odpadów zmieszanych z poszczególnych pojemników lub worków z nieruchomości wynosi:

a) Pojemnik 1100 l – 280,00 zł
b) Pojemnik 240 l – 61,00 zł
c) Pojemnik 120 l – 31,00 zł
d) Pojemnik 110 l – 29,00 zł
e) Worek 80-110 l – 27,00 zł
f) kontener KO5 – 1.400,00 zł

Powyższe kwoty zawierają obowiązujący podatek VAT.
Powyższe ceny dotyczą również odbioru odpadów przyjmowanych na bazie Spółki od osób fizycznych spoza terenu Gminy Kudowa-Zdrój.

Informujemy, iż odbiór odpadów segregowanych z nieruchomości na terenie Gminy Kudowa-Zdrój jest bezpłatny. Pojemniki na odpady zmieszane i segregowane są podstawiane i wymieniane przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy Państwa do siedziby Spółki – ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 celem podpisania umowy.

Zapraszamy do współpracy gwarantując wysoki poziom usług.

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Fredry 8
57-350 Kudowa Zdrój

i

Dane:

NIP: 883-16-65-605
REGON: 891103767
KRS: 0000196074

Z

Konto

BS Kłodzko filia Kudowa-Zdrój
79 9523 1011 0314 8164 2003 0002

Centrala

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów