ODCZYT   WODOMIERZY

 

Wodomierze główne w domach mieszkalnych odczytywane są przez pracowników Spółki co dwa miesiące. W pozostałych nieruchomościach co 1 – 3 miesiące.

Spółka zatrudnia 2 inkasentów, którzy odczytują wodomierze według ustalonych, powtarzalnych tras. Odczyty wykonywane są w dni robocze. Każdy odczytywacz na życzenie Klienta winien okazać legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie do wykonywania odczytów podpisane przez Prezesa Spółki.

Jeżeli odczytywacz nie zastanie Klienta w domu, to zostawia powiadomienie. Prosimy wówczas o podanie nam telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej aktualnego odczytu wskazań wodomierza.

r

Prosimy o podawanie odczytów wyłącznie wtedy, gdy odczytywacz nie zastanie Państwa w domu.

}

Odczyty należy podawać do Działu Organizacji i Rozwoju Spółki w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00

c

tel. 74 8 661 234
74 8 661 235
Fax. 74 8 661 592
osobiście lub przez – e-mail: woda@kzwik.kudowa.pl

Należy podawać odczyt (tj. wskazywany stan bieżący), a nie zużycie wody w odniesieniu do poprzedniego odczytu.

Należy podawać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony liczydła, łącznie z zerami, jeżeli wystąpiły przed właściwą wartością wskazania. Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych.

Przykład: Prawidłowy odczyt dla pokazanego wyżej wodomierza wynosi 01871 m3

Inkasenci Spółki nie pobierają od Klientów wpłat gotówkowych za wodę lub ścieki!

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Fredry 8
57-350 Kudowa Zdrój

i

Dane:

NIP: 883-16-65-605
REGON: 891103767
KRS: 0000196074

Z

Konto

BS Kłodzko filia Kudowa-Zdrój
79 9523 1011 0314 8164 2003 0002

Centrala

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów