ZAWIADOMIENIE

 

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie Zdrój informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 lipca 2019 r. – decyzja nr WR.RET.070.56.2019.PK, zatwierdzone zostały Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Kudowa-Zdrój i Lewin Kłodzki na okres 3 lat. Taryfy weszły w życie dnia 16 sierpnia 2019 r.

Ceny zatwierdzone w/w decyzją w okresie od 16.08.2021 do 15.08.2022 r. będą wynosić:

Cennik wody i ścieków 2020

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Fredry 8
57-350 Kudowa Zdrój

i

Dane:

NIP: 883-16-65-605
REGON: 891103767
KRS: 0000196074

Z

Konto

BS Kłodzko filia Kudowa-Zdrój
79 9523 1011 0314 8164 2003 0002

Centrala

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów

Zmiena wielkość czcionki
Zmiana kontrastu
body {