TARYFY WYNIKAJĄCE Z ZAŁĄCZONEJ POWYŻEJ DECYZJI ZOSTAŁY SKRÓCONE NA MOCY DECYZJI WR.RZT.70.121.2023 Z DNIA 14 LISTOPADA 2023 R. I PRZESTAŁY OBOWIĄZYWAĆ Z DNIEM 14 GRUDNIA 2023 R.

 

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie Zdrój informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 września 2022 r. – decyzja nr WR.RZT.70.108.2022, zatwierdzone zostały Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Kudowa-Zdrój i Lewin Kłodzki na okres 3 lat. Taryfy wchodzą w życie dnia 25 października 2022 r.

Ceny zatwierdzone w/w decyzją w okresie od 25.10.2023 r. do 24.10.2024 r. będą wynosić:

Cennik wody i ścieków 2020

Ceny zatwierdzone w/w decyzją w okresie od 25.10.2022 r. do 24.10.2023 r. będą wynosić:

ceny i stawki za wodę i ścieki 25.10.2022-24.10.2023

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Fredry 8
57-350 Kudowa Zdrój

i

Dane:

NIP: 883-16-65-605
REGON: 891103767
KRS: 0000196074

Z

Konto

BS Kłodzko filia Kudowa-Zdrój
79 9523 1011 0314 8164 2003 0002

Centrala

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów