2019 – Zapytanie ofertowe nr 2

2019 - Zapytanie ofertowe nr 2 Nr   sprawy   PA/ZAM/341/2/2019                                                                      Kudowa-Zdrój 29.07.2019 r.   OGŁOSZENIE   o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach...

2019 – Zapytanie ofertowe nr 1

2019 - Zapytanie ofertowe nr 1 Nr   sprawy   PA/ZAM/341/1/2019 Kudowa- Zdrój 16.07.2019 r.   OGŁOSZENIE   o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r...

2018 – Zapytanie ofertowe nr 2

2018 - Zapytanie ofertowe nr 2    Nr   sprawy   PA/ZAM/341/02/2018r.                                                                      Kudowa- Zdrój 03.08.2018r.   OGŁOSZENIE   o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach...

2018 – Zapytanie ofertowe nr 1

2018 - Zapytanie ofertowe nr 1    Nr   sprawy   PA/ZAM/341/1/2018                                                                                   Kudowa- Zdrój 04.06.2018 r.   OGŁOSZENIE        o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot...

2017 – Zapytanie ofertowe nr 4

2017 – Zapytanie ofertowe nr 4 Kudowa Zdrój, dnia 01.12.2017r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Kudowskiego

2017 – Zapytanie ofertowe nr 2

Nr   sprawy   PA/ZAM/341/1/2017                                                                                       Kudowa-Zdrój 29.09.2017 r.     OGŁOSZENIE     o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na...

2017 – Zapytanie ofertowe nr 3

2017 – Zapytanie ofertowe nr 3 Kudowa – Zdrój, 08.11.2017r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta Działając w imieniu Rady Nadzorczej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z

2017 – Zapytanie ofertowe nr 1

2017 – Zapytanie ofertowe nr 1
Sty 23, 2017 | przetargi 2017 – Zapytanie ofertowe nr 1 Znak : PA/ZAM/01/BC/2017 Kudowa Zdrój 14.02.2017 r. Dot. : zapytania ofertowego na „ Dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej”

2016 – Zapytanie ofertowe nr 3

2016 - Zapytanie ofertowe nr 3   Znak : PA/ZAM/01/BC/2016                                                              Kudowa Zdrój 10.11.2016r.     Dot. : zapytania ofertowego na „ Dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej” dla Kudowskiego Zakładu...

2016 – Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 Załącznik nr ł do uchwały NR 15/VI/RN/2016 RADY NADZORCZEJ Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kudowie-Zdroju z dnia 21 października 20 I 6r. OGŁOSZENIE o

2016 – Zapytanie ofertowe nr 1

Znak : PA/ZAM/01/BC/2016                                                                                                     Kudowa-Zdrój 20.04.2016r    Dot. : postępowanie w trybie zapytania ofertowego na „ Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego...

2015 – Zapytanie ofertowe nr 1

Załącznik nr I do uchwały NR/ /IV!IRN/2015 RADY NADZORCZEJ Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju z dnia 30 listopada 20I5 r. OGŁOSZENIE o postępowaniu w sprawie wyboru biegłego

2019 – Zapytanie ofertowe nr 2

2019 – Zapytanie ofertowe nr 2

2019 - Zapytanie ofertowe nr 2 Nr   sprawy   PA/ZAM/341/2/2019                                                                      Kudowa-Zdrój 29.07.2019 r.   OGŁOSZENIE   o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach...

2019 – Zapytanie ofertowe nr 1

2019 – Zapytanie ofertowe nr 1

2019 - Zapytanie ofertowe nr 1 Nr   sprawy   PA/ZAM/341/1/2019 Kudowa- Zdrój 16.07.2019 r.   OGŁOSZENIE   o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r...

2018 – Zapytanie ofertowe nr 2

2018 – Zapytanie ofertowe nr 2

2018 - Zapytanie ofertowe nr 2    Nr   sprawy   PA/ZAM/341/02/2018r.                                                                      Kudowa- Zdrój 03.08.2018r.   OGŁOSZENIE   o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach...

2018 – Zapytanie ofertowe nr 1

2018 – Zapytanie ofertowe nr 1

2018 - Zapytanie ofertowe nr 1    Nr   sprawy   PA/ZAM/341/1/2018                                                                                   Kudowa- Zdrój 04.06.2018 r.   OGŁOSZENIE        o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot...

2017 – Zapytanie ofertowe nr 4

2017 – Zapytanie ofertowe nr 4

2017 – Zapytanie ofertowe nr 4 Kudowa Zdrój, dnia 01.12.2017r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Kudowskiego

2017 – Zapytanie ofertowe nr 2

2017 – Zapytanie ofertowe nr 2

Nr   sprawy   PA/ZAM/341/1/2017                                                                                       Kudowa-Zdrój 29.09.2017 r.     OGŁOSZENIE     o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na...

2017 – Zapytanie ofertowe nr 3

2017 – Zapytanie ofertowe nr 3

2017 – Zapytanie ofertowe nr 3 Kudowa – Zdrój, 08.11.2017r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta Działając w imieniu Rady Nadzorczej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z

2017 – Zapytanie ofertowe nr 1

2017 – Zapytanie ofertowe nr 1

2017 – Zapytanie ofertowe nr 1
Sty 23, 2017 | przetargi 2017 – Zapytanie ofertowe nr 1 Znak : PA/ZAM/01/BC/2017 Kudowa Zdrój 14.02.2017 r. Dot. : zapytania ofertowego na „ Dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej”

2016 – Zapytanie ofertowe nr 3

2016 – Zapytanie ofertowe nr 3

2016 - Zapytanie ofertowe nr 3   Znak : PA/ZAM/01/BC/2016                                                              Kudowa Zdrój 10.11.2016r.     Dot. : zapytania ofertowego na „ Dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej” dla Kudowskiego Zakładu...

2016 – Zapytanie ofertowe nr 2

2016 – Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 Załącznik nr ł do uchwały NR 15/VI/RN/2016 RADY NADZORCZEJ Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kudowie-Zdroju z dnia 21 października 20 I 6r. OGŁOSZENIE o

2016 – Zapytanie ofertowe nr 1

2016 – Zapytanie ofertowe nr 1

Znak : PA/ZAM/01/BC/2016                                                                                                     Kudowa-Zdrój 20.04.2016r    Dot. : postępowanie w trybie zapytania ofertowego na „ Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego...

2015 – Zapytanie ofertowe nr 1

2015 – Zapytanie ofertowe nr 1

Załącznik nr I do uchwały NR/ /IV!IRN/2015 RADY NADZORCZEJ Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju z dnia 30 listopada 20I5 r. OGŁOSZENIE o postępowaniu w sprawie wyboru biegłego

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Fredry 8
57-350 Kudowa Zdrój

i

Dane:

NIP: 883-16-65-605
REGON: 891103767
KRS: 0000196074

Z

Konto

BS Kłodzko filia Kudowa-Zdrój
79 9523 1011 0314 8164 2003 0002

Centrala

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów