Deklaracja o dostępności

Deklaracja dostępności Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron

Witamy na nowej odsłonie naszej witryny

Witamy na nowej odsłonie naszej witryny   Szanowni Państwo, witamy na nowej odsłonie naszej witryny. Zachęcamy do śledzenia naszych aktualności. Kudowski Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o. o.

2019 – Zapytanie ofertowe nr 2

2019 - Zapytanie ofertowe nr 2 Nr   sprawy   PA/ZAM/341/2/2019                                                                      Kudowa-Zdrój 29.07.2019 r.   OGŁOSZENIE   o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach...

2019 – Zapytanie ofertowe nr 1

2019 - Zapytanie ofertowe nr 1 Nr   sprawy   PA/ZAM/341/1/2019 Kudowa- Zdrój 16.07.2019 r.   OGŁOSZENIE   o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r...

2018 – Zapytanie ofertowe nr 2

2018 - Zapytanie ofertowe nr 2    Nr   sprawy   PA/ZAM/341/02/2018r.                                                                      Kudowa- Zdrój 03.08.2018r.   OGŁOSZENIE   o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach...

2018 – Zapytanie ofertowe nr 1

2018 - Zapytanie ofertowe nr 1    Nr   sprawy   PA/ZAM/341/1/2018                                                                                   Kudowa- Zdrój 04.06.2018 r.   OGŁOSZENIE        o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot...

2017 – Zapytanie ofertowe nr 4

2017 – Zapytanie ofertowe nr 4 Kudowa Zdrój, dnia 01.12.2017r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Kudowskiego

2017 – Zapytanie ofertowe nr 2

Nr   sprawy   PA/ZAM/341/1/2017                                                                                       Kudowa-Zdrój 29.09.2017 r.     OGŁOSZENIE     o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na...

2017 – Zapytanie ofertowe nr 3

2017 – Zapytanie ofertowe nr 3 Kudowa – Zdrój, 08.11.2017r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta Działając w imieniu Rady Nadzorczej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z

2017 – Zapytanie ofertowe nr 1

2017 – Zapytanie ofertowe nr 1
Sty 23, 2017 | przetargi 2017 – Zapytanie ofertowe nr 1 Znak : PA/ZAM/01/BC/2017 Kudowa Zdrój 14.02.2017 r. Dot. : zapytania ofertowego na „ Dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej”

2016 – Zapytanie ofertowe nr 3

2016 - Zapytanie ofertowe nr 3   Znak : PA/ZAM/01/BC/2016                                                              Kudowa Zdrój 10.11.2016r.     Dot. : zapytania ofertowego na „ Dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej” dla Kudowskiego Zakładu...

2016 – Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 Załącznik nr ł do uchwały NR 15/VI/RN/2016 RADY NADZORCZEJ Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kudowie-Zdroju z dnia 21 października 20 I 6r. OGŁOSZENIE o

2019 – Zapytanie ofertowe nr 2

2019 – Zapytanie ofertowe nr 2

2019 - Zapytanie ofertowe nr 2 Nr   sprawy   PA/ZAM/341/2/2019                                                                      Kudowa-Zdrój 29.07.2019 r.   OGŁOSZENIE   o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach...

2019 – Zapytanie ofertowe nr 1

2019 – Zapytanie ofertowe nr 1

2019 - Zapytanie ofertowe nr 1 Nr   sprawy   PA/ZAM/341/1/2019 Kudowa- Zdrój 16.07.2019 r.   OGŁOSZENIE   o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r...

2018 – Zapytanie ofertowe nr 2

2018 – Zapytanie ofertowe nr 2

2018 - Zapytanie ofertowe nr 2    Nr   sprawy   PA/ZAM/341/02/2018r.                                                                      Kudowa- Zdrój 03.08.2018r.   OGŁOSZENIE   o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach...

2018 – Zapytanie ofertowe nr 1

2018 – Zapytanie ofertowe nr 1

2018 - Zapytanie ofertowe nr 1    Nr   sprawy   PA/ZAM/341/1/2018                                                                                   Kudowa- Zdrój 04.06.2018 r.   OGŁOSZENIE        o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot...

2017 – Zapytanie ofertowe nr 4

2017 – Zapytanie ofertowe nr 4

2017 – Zapytanie ofertowe nr 4 Kudowa Zdrój, dnia 01.12.2017r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Kudowskiego

2017 – Zapytanie ofertowe nr 2

2017 – Zapytanie ofertowe nr 2

Nr   sprawy   PA/ZAM/341/1/2017                                                                                       Kudowa-Zdrój 29.09.2017 r.     OGŁOSZENIE     o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na...

2017 – Zapytanie ofertowe nr 3

2017 – Zapytanie ofertowe nr 3

2017 – Zapytanie ofertowe nr 3 Kudowa – Zdrój, 08.11.2017r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta Działając w imieniu Rady Nadzorczej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z

2017 – Zapytanie ofertowe nr 1

2017 – Zapytanie ofertowe nr 1

2017 – Zapytanie ofertowe nr 1
Sty 23, 2017 | przetargi 2017 – Zapytanie ofertowe nr 1 Znak : PA/ZAM/01/BC/2017 Kudowa Zdrój 14.02.2017 r. Dot. : zapytania ofertowego na „ Dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej”

2016 – Zapytanie ofertowe nr 3

2016 – Zapytanie ofertowe nr 3

2016 - Zapytanie ofertowe nr 3   Znak : PA/ZAM/01/BC/2016                                                              Kudowa Zdrój 10.11.2016r.     Dot. : zapytania ofertowego na „ Dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej” dla Kudowskiego Zakładu...

2016 – Zapytanie ofertowe nr 2

2016 – Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 Załącznik nr ł do uchwały NR 15/VI/RN/2016 RADY NADZORCZEJ Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kudowie-Zdroju z dnia 21 października 20 I 6r. OGŁOSZENIE o

2016 – Zapytanie ofertowe nr 1

2016 – Zapytanie ofertowe nr 1

Znak : PA/ZAM/01/BC/2016                                                                                                     Kudowa-Zdrój 20.04.2016r    Dot. : postępowanie w trybie zapytania ofertowego na „ Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego...

2015 – Zapytanie ofertowe nr 1

2015 – Zapytanie ofertowe nr 1

Załącznik nr I do uchwały NR/ /IV!IRN/2015 RADY NADZORCZEJ Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju z dnia 30 listopada 20I5 r. OGŁOSZENIE o postępowaniu w sprawie wyboru biegłego

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Fredry 8
57-350 Kudowa Zdrój

i

Dane:

NIP: 883-16-65-605
REGON: 891103767
KRS: 0000196074

Z

Konto

BS Kłodzko filia Kudowa-Zdrój
79 9523 1011 0314 8164 2003 0002

Centrala

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów

Zmiena wielkość czcionki
Zmiana kontrastu