2019 – Zapytanie ofertowe nr 2

2019 – Zapytanie ofertowe nr 2

2019 – Zapytanie ofertowe nr 2 Nr   sprawy   PA/ZAM/341/2/2019                                                                      Kudowa-Zdrój 29.07.2019 r.   OGŁOSZENIE   o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach...
2019 – Zapytanie ofertowe nr 2

2019 – Zapytanie ofertowe nr 1

2019 – Zapytanie ofertowe nr 1 Nr   sprawy   PA/ZAM/341/1/2019 Kudowa- Zdrój 16.07.2019 r.   OGŁOSZENIE   o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia...
2019 – Zapytanie ofertowe nr 2

2018 – Zapytanie ofertowe nr 2

2018 – Zapytanie ofertowe nr 2    Nr   sprawy   PA/ZAM/341/02/2018r.                                                                      Kudowa- Zdrój 03.08.2018r.   OGŁOSZENIE   o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w...
2019 – Zapytanie ofertowe nr 2

2018 – Zapytanie ofertowe nr 1

2018 – Zapytanie ofertowe nr 1    Nr   sprawy   PA/ZAM/341/1/2018                                                                                   Kudowa- Zdrój 04.06.2018 r.   OGŁOSZENIE        o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot...
2019 – Zapytanie ofertowe nr 2

2017 – Zapytanie ofertowe nr 4

2017 – Zapytanie ofertowe nr 4   Kudowa Zdrój, dnia 01.12.2017r.       ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY       dot. postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania  finansowego  Kudowskiego   Zakładu...
2019 – Zapytanie ofertowe nr 2

2017 – Zapytanie ofertowe nr 2

Nr   sprawy   PA/ZAM/341/1/2017                                                                                       Kudowa-Zdrój 29.09.2017 r.     OGŁOSZENIE     o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na...