2017 – Zapytanie ofertowe nr 3

2017 – Zapytanie ofertowe nr 3

2017 – Zapytanie ofertowe nr 3 Kudowa – Zdrój, 08.11.2017r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta         Działając   w   imieniu   Rady   Nadzorczej   Kudowskiego    Zakładu   Wodociągów    i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w...
2017 – Zapytanie ofertowe nr 3

2017 – Zapytanie ofertowe nr 1

2017 – Zapytanie ofertowe nr 1 Znak : PA/ZAM/01/BC/2017                                                                     Kudowa Zdrój  14.02.2017 r.     Dot.  :  zapytania ofertowego na „ Dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej” dla...
2017 – Zapytanie ofertowe nr 3

2016 – Zapytanie ofertowe nr 3

2016 – Zapytanie ofertowe nr 3   Znak : PA/ZAM/01/BC/2016                                                              Kudowa Zdrój 10.11.2016r.     Dot. : zapytania ofertowego na „ Dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej” dla Kudowskiego...
2017 – Zapytanie ofertowe nr 3

2016 – Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2   Załącznik nr ł do uchwały NR 15/VI/RN/2016 RADY NADZORCZEJ Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kudowie-Zdroju z dnia 21 października 20 I 6r.   OGŁOSZENIE   o postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta...
2017 – Zapytanie ofertowe nr 3

2016 – Zapytanie ofertowe nr 1

Znak : PA/ZAM/01/BC/2016                                                                                                     Kudowa-Zdrój 20.04.2016r    Dot. : postępowanie w trybie zapytania ofertowego na „ Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego...
2017 – Zapytanie ofertowe nr 3

2015 – Zapytanie ofertowe nr 1

Załącznik nr I do uchwały NR/ /IV!IRN/2015 RADY NADZORCZEJ Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju z dnia 30 listopada 20I5 r.   OGŁOSZENIE   o postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia...