Zaświadczenie BS o nadaniu prefixu do rachunku głównego(pobierz)

Informujemy, że od 26.05.2023 r. Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wprowadza indywidualne rachunki do rozliczeń za wykonane usługi.   Rachunek podany na fakturze jest poprawnym rachunkiem – tzw. „rachunkiem wirtualnym”, na który należy dokonywać wpłat.

Rachunek wirtualny jest generowany dla każdego kontrahenta i ma następujący szablon XX 9523 1011 8053 5XXX XXXX XXXX. Wszystkie wpłaty dokonywane na rachunki wirtualne są ostatecznie ewidencjonowane w systemie bankowym na rachunku głównym Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., który widnieje w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT – nr konta głównego 79 9523 1011 0314 8164 2003 0002.

W celu weryfikacji zgłoszenia rachunku wirtualnego należy w wyszukiwarce „białej listy” dostępnej pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka wybrać wyszukiwanie po kątem NIP/REGON –  w wykazie będzie figurowało konto główne oraz informacje iż podmiot może posiadać inne rachunki bankowe, które są przyporządkowane do rachunków wyświetlonych w wykazie. Zgodnie z odpowiedzią Ministra Finansów przygotowaną na interpelację poselską z dnia 19 sierpnia 2019 r. o znaku PT8.054.5.2019.WLI.451E, konto takie nie podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Jak wskazał bowiem Minister, takie numery rachunków bankowych nie będą figurować w wykazie podmiotów VAT, zwanym również „białą listą”.