Rachunki wirtualne

Rachunki wirtualne

Zaświadczenie BS o nadaniu prefixu do rachunku głównego(pobierz) Informujemy, że od 26.05.2023 r. Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wprowadza indywidualne rachunki do rozliczeń za wykonane usługi.   Rachunek podany na fakturze jest poprawnym rachunkiem – tzw....