2018 – Zapytanie ofertowe nr 1

2018 – Zapytanie ofertowe nr 1

2018 – Zapytanie ofertowe nr 1    Nr   sprawy   PA/ZAM/341/1/2018                                                                                   Kudowa- Zdrój 04.06.2018 r.   OGŁOSZENIE        o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot...
2018 – Zapytanie ofertowe nr 1

2017 – Zapytanie ofertowe nr 4

2017 – Zapytanie ofertowe nr 4   Kudowa Zdrój, dnia 01.12.2017r.       ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY       dot. postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania  finansowego  Kudowskiego   Zakładu...
2018 – Zapytanie ofertowe nr 1

2017 – Zapytanie ofertowe nr 2

Nr   sprawy   PA/ZAM/341/1/2017                                                                                       Kudowa-Zdrój 29.09.2017 r.     OGŁOSZENIE     o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na...
2018 – Zapytanie ofertowe nr 1

2017 – Zapytanie ofertowe nr 3

2017 – Zapytanie ofertowe nr 3 Kudowa – Zdrój, 08.11.2017r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta         Działając   w   imieniu   Rady   Nadzorczej   Kudowskiego    Zakładu   Wodociągów    i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w...
2018 – Zapytanie ofertowe nr 1

2017 – Zapytanie ofertowe nr 1

2017 – Zapytanie ofertowe nr 1 Znak : PA/ZAM/01/BC/2017                                                                     Kudowa Zdrój  14.02.2017 r.     Dot.  :  zapytania ofertowego na „ Dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej” dla...